برچسب گذاشته شده با : "سيد كجتبي نوربخش"

عكس نوشت/ ديدارهاي وحدت بخش امام جمعه لار ادامه دارد

مي گويند سالي كه نكوست از بهارش پيداست! اگر اين مَثَل را باور داشته باشيم گويي بهار امسال لارستان با ديدارهاي وحدت بخش و همسويي حداقل ظاهري جريانات مختلف فكري و سياسي آغاز شده است.

طراحی و توسعه توسط رضوان