برچسب گذاشته شده با : "سيد لاري"

عكس نوشت/ چرا مرقد آيت الله سيدعبدالحسين لاري در لار نيست؟

تاريخ مشروطيت را كه مرور كنيم نام آيت الله لاري بارها و بارها تكرار مي شود و نقش و جايگاه ايشان در مبارزه عليه حاكميت جور و استبداد، نقشي بي بديل و مثال زدني است. اما پرسشي كه شايد به ذهن خيلي ها متبادر مي شود اين است كه چرا آيت الله لاري كه عمده مبارزات خود را در لار سازماندهي مي كرد، در جهرم به خاك سپرده شده است؟

طراحی و توسعه توسط رضوان