برچسب گذاشته شده با : "سيد مهدي عسكري"

نقد «سيد مهدي عسكري» بر كتاب «خاندان سيدعلي تاجر بيرمي»

نقد «سيد مهدي عسكري» بر كتاب «خاندان سيدعلي تاجر بيرمي» سيد مهدي عسكري، نويسنده و هنرمند بيرمي به تازگي نقد يا تعريضي مفصل بر كتاب «خاندان حاج سيدعلي تاجر بيرمي در ايالت فارس» نوشته سيد احمد عسكري و وحيد كارگر جهرمي نوشته و براي اين سايت ارسال كرده است. ناگفته…

موضع شاعرانه سايت «بيرم كهن» نسبت به رد صلاحيت «زندوي»!

موضع شاعرانه سايت «بيرم كهن» نسبت به رد صلاحيت «زندوي»! سيد مهدي عسكري، گرافيست، نويسنده و شاعر بيرمي به تازگي در سايت «بيرم كهن» شعر گزنده و معترضانه اي نسبت به رد صلاحيت «زندوي» در انتخابات پيش روي مجلس نوشته است. شعر و طرح «سيد مهدي عسكري» را در ادامه…

طراحی و توسعه توسط رضوان