برچسب گذاشته شده با : "سيروس رومي در لار"

لارستان پتانسيل زيادي در مطبوعات فارس دارد

سيروس رومي، چهره باسابقه مطبوعات استان فارس و پژوهشگر حوزه رسانه پنجشنبه ۱۹ دي ماه مهمان اهالي رسانه لارستان بود. در اين نشست كه «آسيب شناسي رسانه هاي محلي» عنوان داشت نمايندگان نشريات ميلاد لارستان، صحبت نو، بشارت نو، عصر اوز، پسين دهكويه و افسانه زرين دشت و سايت هاي آفتاب لارستان، صحبت نيوز، لادستان و مُهرستان حضور داشتند.

طراحی و توسعه توسط رضوان