برچسب گذاشته شده با : "سيزده به در"

ريشه هاي تاريخيِ رسمِ «سیزده به در»

ريشه هاي تاريخيِ رسمِ «سیزده به در» اسدالله زهره وند: یکی از باورهای کهن بشری، باور به «شهادت» است که در همه ی ادیان و در هر دینی به گونه ای درباره ی آن سخن رفته و نیز برای گرامی داشتن شهید آن دین یا ملت آیین هایی کم و…

طراحی و توسعه توسط رضوان