برچسب گذاشته شده با : "سيمين بهبهاني"

کنار نام تو آرام گرفتن

امروز، ۲۸ مرداد مصادف با کودتای ننگین ۱۳۳، سیمین از میان ما رفت. دوستی در جایی نوشته بود که: “سیمین در روز کودتا رفت تا شعبان بی مخ های شعر بتوانند آسوده کودتا کنند…” هرگز! هرگز چنین مباد.

طراحی و توسعه توسط رضوان