برچسب گذاشته شده با : "شادي در لارستان"

شادي هاي مردم لارستان در خانه محبوس اند!

عزيزان مسئول و متوليان ارجمند فرهنگي شهرستان؛ لطفا بفرماييد چرا تمام شادي هاي مردم لارستان در انزوا و خلوت و خانه و باغ هايشان است؟! چرا فضاي عمومي شهر و شهرستان اثري از شادي مردمان در خود ندارد؟!

طراحی و توسعه توسط رضوان