برچسب گذاشته شده با : "شاعران آفتاب در لار"

شبِ شاعرانه ي شلوغِ كِش دار

انجمن شعر آفتاب لار اين هفته (۱۴ مرداد ۹۳) يكي از شلوغ ترين جلسات چند ماه اخير خود را پشت سر گذاشت. حضور بيش از ۴۰ نفر در اين جلسه باعث شد تا تاخير در آغاز آن بيشتر از ۲۰ دقيقه نشود!

طراحی و توسعه توسط رضوان