برچسب گذاشته شده با : "شاعران آفتاب"

«جشن نامه» رضويِ شاعرانِ آفتاب

همزمان با ميلاد باسعادت امام رضا (ع) تعدادي از شاعران آفتاب به همين مناسبت شعر سروده اند. خليل روئينا، ناظره بيغرض، مصطفي دهقاني و فيروزه خرم بخت از جمله اين شاعرانند.

طراحی و توسعه توسط رضوان