برچسب گذاشته شده با : "شانزدهمين جلسه مجمع عمومي سمپاد لارستان"

شانزدهمین مجمع عمومی انجمن فارغ التحصیلان سمپاد لارستان برگزار شد

شانزدهمین مجمع عمومی انجمن فارغ التحصیلان سمپاد لارستان برگزار شد این جلسه با شرکت تعداد زيادي از فارغ التحصیلان و همچنین دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان لارستان برگزار شد. در این جلسه اعضای هیئت موسس انجمن يعني دکتر هوشنگ جعفرپور، مهدي اسماعیلی و ناصر حقیقت لاري همچنين مهماناني مثل محمد فیاض…

طراحی و توسعه توسط رضوان