برچسب گذاشته شده با : "ششمين گردهمايي لارستاني ها"

تالار حافظ شيراز در تصرف هزار لارستاني/ گردهمايي لارستاني هايِ شيراز برگزار شد

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﯾﯽ ﻻﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻻﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ١٣٩٥ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شد.

طراحی و توسعه توسط رضوان