برچسب گذاشته شده با : "شعر برگزيده جشنواره استاني وحدت"

كدام شعر «خليل روئينا» در جشنواره استاني، اول شد؟

كدام شعر «خليل روئينا» در جشنواره استاني، اول شد؟ همانطور كه در خبرهاي پيشين اين سايت آمد، خليل روئينا شاعر لارستاني توانست در جشنواره استاني شعر «وحدت» كه چند وقت پيش در شهرستان خنج برگزار شد عنوان شاعر برگزيده بخش موضوعي را به خود اختصاص دهد. تعدادي از مخاطبان «آفتاب»…

طراحی و توسعه توسط رضوان