برچسب گذاشته شده با : "شعر طنز روز معلم"

دو شعر جدي و طنز «عبدالرضا مفتوحي» درباره معلم

عبدالرضا مفتوحي شاعر شناخته شده لارستاني و عضو انجمن شعر آفتاب لار به مناسبت روز معلم چند شعر سروده است كه در ادامه دو شعر از وي را مي آوريم:

طراحی و توسعه توسط رضوان