برچسب گذاشته شده با : "شعر كبود خليل روئينا"

«ديوار» و «دَر» بهانه خوبي براي شعر/ اما ميان اين دو تو را جا گذاشتيم!

خليل روئينا، شاعر لاري و دبير انجمن شعر آفتاب لار به تازگي و در حال و هواي ايام موسوم به فاطميه چند شعر گفته است كه در ادامه دو شعر او مي آيد:

طراحی و توسعه توسط رضوان