برچسب گذاشته شده با : "شعر نيمه شعبانس خليل روئينا"

می زند دف، مولوی کرده در اندامم بروز

سه رباعي و دو غزل تازه از خليل روئينا به مناسبت نيمه شعبان را بخوانيد

طراحی و توسعه توسط رضوان