برچسب گذاشته شده با : "شماره 44 نشريه صحبت نو"

دانلود شماره ۴۴ نشريه «صحبت نو»

شماره ۴۴ نشريه «صحبت نو» را از (اينجا) دانلود كنيد

چهل و چهارمين شماره «صحبت نو» منتشر شد

آخرين شماره نشريه «صحبت نو» در سال ۹۲ با تيتري از گفته هاي داريوش نصر، مديركل راه و شهرسازي لارستان منتشر شد. «جاده هاي لارستان در شأن اين شهرستان نيستند» اين تيتر به اضافه گفت و گوي تقريبا مفصل با آقاي مديركل در صفحه سه، مطلب اصلي اين شماره را تشكيل مي دهد.

طراحی و توسعه توسط رضوان