برچسب گذاشته شده با : "شوراي هماهنگي دولت تدبير و اميد فارس"

حاميانِ استان فارسِ «دولت تدبير و اميد» در لارستان گرد هم مي آيند

حاميانِ استان فارسِ «دولت تدبير و اميد» در لارستان گرد هم مي آيند رؤساي ستادهاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني در شهرستان هاي استان فارس، ۱۴ آبانماه در لارستان گرد هم مي آيند. اين نفرات پس از انتخاب دكتر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور، شوراي هماهنگي تدبير و اميد فارس…

طراحی و توسعه توسط رضوان