برچسب گذاشته شده با : "صادق اخضري"

شبنم/ غزل تازه «صادق اخضري»

دور گل هر خنده اي گلدان شبنم

پشت تمام بغض ها باران شبنم

عاشقانه هاي «صادق اخضري»

«صادق اخضري» از اعضاي قديمي و فعال انجمن شعر آفتاب لار است. وي اكثر اشعار خود را در قالب آزاد سروده اما چند مدتي است كه در شعر كلاسيك نيز طبع آزمايي مي كند.

طراحی و توسعه توسط رضوان