برچسب گذاشته شده با : "صنعت لارستان"

مدل ها و معادله هاي توسعه لارستان

مدل ها و معادله هاي توسعه لارستان دكتر كاظم رحيمي نژاد/ صحبت: هر منطقه ای بر اساس تعریفی که از پتانسیل های خود در حوزه های مختلف دارد مدل توسعه ای را طراحی می کند و قدم به قدم آن را با استفاده از نیروهای متناسب با حوزه های مختلف…

طراحی و توسعه توسط رضوان