برچسب گذاشته شده با : "طرح هادي روستاي بالاده بيرم"

طرح هادي در اقتصاد روستاي «بالاده بيرم» پروژه چند دانشجو شد

طرح هادي در اقتصاد روستاي «بالاده بيرم» پروژه چند دانشجو شد «نقش طرح هادي در حوزه اقتصادي دهستان بالاده» عنوان پروژه تحقيقاتي چهار دانشجو است. در بخشي از چكيده اين تحقيق چنين آمده است: در این پروژه با هدف بررسی دیدگاه سیاستگذاران، با مروری بر متون نظریه ۴ معیار تغییرات…

طراحی و توسعه توسط رضوان