برچسب گذاشته شده با : "طومار تشكر حجاج از فرودگاه لارستان"

طومار حجاج جنوب فارس: از برقراري پرواز حج از لارستان متشكريم

تعدادي از زائران حج عمره كه هفته گذشته از طريق فرودگاه بين المللي حضرت آيت الله آيت اللهي لارستان به اين سفر معنوي اعزام شده بودند طي طوماري از بانيان اين پرواز تشكر كردند.

طراحی و توسعه توسط رضوان