برچسب گذاشته شده با : "طومار نويسي براي جلوگيري از تغيير نام باغ ملي"

امضاي مردم زير يك طومار: نام «باغ ملي» را عوض نكنيد!

چند روز پس از انتشار خبر تصويب تغيير نام «باغ ملي» لار توسط شوراي اسلامي اين شهر امروز تعدادي زيادي از مردم پاي طوماري را امضا كردند و از شوراي شهر خواستند از انجام اين كار منصرف شود.

طراحی و توسعه توسط رضوان