برچسب گذاشته شده با : "عاشقانه ها"

عاشقانه هاي «صادق اخضري»

«صادق اخضري» از اعضاي قديمي و فعال انجمن شعر آفتاب لار است. وي اكثر اشعار خود را در قالب آزاد سروده اما چند مدتي است كه در شعر كلاسيك نيز طبع آزمايي مي كند.

طراحی و توسعه توسط رضوان