برچسب گذاشته شده با : "عبدالرضا صادقي"

آنچه مردم باید از قانون بودجه کل کشور بدانند

آنچه مردم باید از قانون بودجه کل کشور بدانند عبدالرضا(حمید) صادقی از مدیران شناخته شده لاری شاغل در استانداری فارس، متن ذیل را بر مبنای قانون بودجه سال جاری به منظور بهره مندی عموم شهروندان تهیه و تدوین کرده است كه در ادامه مي خوانيد: **** طبق تعریف قانون محاسبات…

طراحی و توسعه توسط رضوان