برچسب گذاشته شده با : "عبدالعلي اخضري"

خنكي باغ، گرمي نان، قرمزي هندوانه و كمي شعر

سه شنبه اين هفته يعني ۹ ارديبهشت ۹۳ مكان انجمن به پيشنهاد «عبدالعلي اخضري» در حياط خانه اش برگزار شد. خانه اي ساده اما بسيار باصفا. حوضي وسط آن و انبوهي از گل ها و درختاني كه زيلو و تخت محل برگزاري انجمن را احاطه كرده است.

طراحی و توسعه توسط رضوان