برچسب گذاشته شده با : "عليرضا خوشه چين"

عكس/ در ستايش جزئي نگري عكاس!

جزئي نگري؛ در فرهنگ واژگان مردمي نوعي ناسزا محسوب مي شود اما اين جزئي نگري هميشه مذموم نيست. حداقل در مورد عكاسي مي تواند نقطه قوت محسوب شود. آنجا كه عكاس آنقدر به سوژه خود نزديك مي شود كه غير از ماهيت سوژه، جزئيات كمتر ديده شده آن واضح مي شود.

طراحی و توسعه توسط رضوان