برچسب گذاشته شده با : "عليرضا داالهي"

مطلب شما/ در نكوهش سبك شمردن نماز

در نكوهش سبك شمردن نماز توضيح آفتاب: مطلب حاضر توسط آقاي «دادالهي» براي اين سايت ارسال شده است. وي در توضيح اين يادداشت، بهانه نقد خود را مراسم جنگ شادي اعلام كرده كه چند وقت پيش در سالن شهيد تسليم لار برگزار شد. وي البته تاكيد كرده هدفش فقط نقد…

طراحی و توسعه توسط رضوان