برچسب گذاشته شده با : "عليرضا سعيد آبادي"

رسانه های محلی و کمپین مجلس مستقل آینده

رسانه های محلی و کمپین مجلس مستقل آینده آفتاب لارستان: مطلب حاضر به قلم عليرضا سعيدآبادي نويسنده فعال و كارشناس ارشد روابط بين الملل نوشته شده است. ذكر اين نكته تكراري لازم است كه مطالب مندرج در بخش «مطلب شما» لزوما مويد ديدگاه اين سايت نيست. *** عليرضا سعيدآبادي: این…

رسانه هاي محلي در ايران؛ خيلي دور، خيلي نزديك

رسانه هاي محلي در ايران؛ خيلي دور، خيلي نزديك عليرضا سعيد آبادي: بیست سال پیش به عرصه رسانه وارد شدم و پروانه انتشار یک نشریه محلی را از هیات نظارت بر مطبوعات گرفتم.بعدها به نویسندگی در رسانه رو آوردم.سال های اول دهه هشتاد ، در ستاد مرکزی وزارت آموزش و…

وحدت اقوام ایرانی

وحدت اقوام ایرانی عليرضا سعيدآبادي: سه تحلیل نظری درباره اقوام ایرانی می توان ارایه داد. یک رویکرد مبتنی بر این است؛ آنچه هویت ایرانی را می سازد بیشتر برگرفته از ملیت است. باستان گرایی و نگاه یک سویه به ایران عزیز ، از آثار مترتب بر این رویکرد است.اقوام ایرانی…

انقلاب ها می میرند؟

انقلاب ها می میرند؟ عليرضا سعيدآبادي: ملت ها هر روز انقلاب نمی کنند. نهضت مشروطه در ایران اگر در زمان خود به نتیجه می رسید انقلاب اسلامی از پیش محقق شده بود.انقلاب شاید ناگزیرترین انتخاب یک ملت برای تغییر وضعیت موجود است.راه های متعددی قبل از شعله ور شدن انقلاب…

رسانه های محلی و راهبرد امنیت ملی

رسانه های محلی و راهبرد امنیت ملی آفتاب لارستان: مطلب حاضر را «عليرضا سعيدآبادي» براي اين سايت ارسال كرده است. موضوع مقاله او مرتبط با «رسانه هاي محلي» است و از اين رو شايد «آفتاب لارستان» را انتخاب كرده است. در ادامه مي توانيد مطلب مورد اشاره و بخشي از…

طراحی و توسعه توسط رضوان