برچسب گذاشته شده با : "علي عليزاده"

افزایش یا کاهش جمعیت؛ مسئله این نیست/ برنامه ریزی یا بی برنامگی؛ مسئله این است

افزایش یا کاهش جمعیت؛ مسئله این نیست/ برنامه ریزی یا بی برنامگی؛ مسئله این است دكتر علي عليزاده/ صحبت: در مورد رویکرد جدید سیاست گذاران عرصه جمعیت میتوان به چند نکته اشاره کرد: ۱)     اول اینکه شرایط جمعیت با مقتضیات زمان تغییر می کند و دولتها با توجه شرایط روز…

طراحی و توسعه توسط رضوان