برچسب گذاشته شده با : "عملكرد جعفرپور در سال 1393"

از مستقل كردن دانشكده علوم پزشكي تا سخنراني در محكوميت فتنه

سايت دكتر جمشيد جعفرپور نماينده مردم لارستان، خنج و گراش همزمان با پايان سال ۱۳۹۳ اقدامات وي در اين سال را برشمرده است

طراحی و توسعه توسط رضوان