برچسب گذاشته شده با : "غزل پست مدرن"

اينهمه ۸ هاي افسرده/ شعري متفاوت از «مهدي آريايي منش»

شعري متفاوت از «مهدي آريايي منش» آفتاب لارستان: مهدي آريايي منش عضو سابق انجمن شعر آفتاب لار است كه از سه سال پيش در كرج ساكن  و شاغل است. عضويت در گروه موسوم به غزلسرايان پست مدرن باعث شد از حدود ۵ سال پيش فضاي كارهايش به شدت تحت تاثير…

طراحی و توسعه توسط رضوان