برچسب گذاشته شده با : "فدراسيون ورزش هاي همگاني"

فدراسیون هاي ۱۱ هیأت ورزشی لارستان زیرمجموعه معاونت ورزش همگانی قرار گرفتند

معاون اداره ورزش و جوانان لارستان: فدراسیون هاي ۱۱ هیأت ورزشی لارستان زیرمجموعه معاونت ورزش همگانی قرار گرفتند معاون اداره ورزش و جوانان لارستان گفت: فدراسیون های ۱۱ هیأت ورزشی لارستان زیر مجموعه معاونت وزرش همگانی وزارت ورزش و جوانان قرار گرفتند. داود عسکرپور روز چهارشنبه در گفتگو با روابط…

طراحی و توسعه توسط رضوان