برچسب گذاشته شده با : "فرازهايي از صحيفه امام خميني (ره)"

در ضرورت پايش مداوم انقلاب

در ضرورت پايش مداوم انقلاب ابوذر شريعتي: ۳۶سال از انقلاب مقدّس و شکوهمند اسلامی گذشت. انقلابی که نسل ما نه در ثبوت آن نقش داشت و نه در اثبات آن؛ اما شنیده ایم همه مردم یک دل و یکصدا خواهان تحقق اين انقلاب بودند چرا که انقلاب رویای شیرینی برای…

طراحی و توسعه توسط رضوان