برچسب گذاشته شده با : "فرش سنگي"

عكس/ فرش سنگي در جزيره هرمز

تازه ترين اثر مسلم ابراهيمي و گروهش در جزيره هرمز انجام شده است و آنچه او خود «فرش سنگي» مي نامد. ببينيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان