برچسب گذاشته شده با : "فرماندار فرمانداري ويژه لارستان"

جاده هاي لارستان در شأن مردم نجيب آن نيست

معاون استاندار و فرماندار فرمانداري ویژه لارستان در دیدار با مهندس عبدالهاشم حسن نیا معاون راهداری وزارت راه و شهرسازی گفت: باتوجه به قدمت و تاریخ لارستان، واقعا به شهرستان، به خصوص در بحث راه، کم لطفی شده است.

طراحی و توسعه توسط رضوان