برچسب گذاشته شده با : "فرمانده جديد سپاه لارستان"

«امير جاهدي» فرمانده سپاه لارستان شد

امير جاهدي، بخشدار سابق بخش مركزي لارستان از اين به بعد فرمانده سپاه لارستان است.

«لادستان» از سايت هاي نزديك به سپاه پاسداران ضمن بيان اين خبر به جزئيات ديگري از اين انتصاب پرداخته است:

طراحی و توسعه توسط رضوان