برچسب گذاشته شده با : "كاريزماي روحانيت"

كاريزماي روحانيت در لارستان

سید عبدالعلی آیت اللهی اگر چه اجازه اجتهاد از مراجع شیعی داشت و درایت لازم در استنباط احکام دینی در خاطر می داشت اما هیچ گاه خود را به عنوان مرجع تقلید معرفی نکرد…

طراحی و توسعه توسط رضوان