برچسب گذاشته شده با : "كتاب حاج سيدعلي تاجر بيرمي"

اسناد منتشر نشده زيادي از آيت الله لاري وجود دارد

اسناد شرعی، اسناد تجاری و یا سند منتشر نشده ای از آیت الله سید عبدالحسین لاری و یا اسناد مالکیت و حتی اسنادی در خصوص ناامنی آن دوران تاریخی وجود دارد که یا انتشار آنان به مطالعه و بررسی بیشتر نیاز دارد و یا در گروه اسنادی قرار گرفتند که احتمال دادیم انتشار آن باعث کدورت نوادگان و بازماندگان بعضی از افراد قدیمی شود.

طراحی و توسعه توسط رضوان