برچسب گذاشته شده با : "كنسرت موسيقي باغ بي برگي"

زمان که قرعه ی غم می زند به نام شما

به زعم نگارنده، موسیقی در قیاس با دو گونه ی فعال دیگر منطقه یعنی تئاتر و ادبیات گرچه هنوز مثل آن دو، توفیق نسبی در جَستن از دامان محافظه کاری نیافته است اما نسبت به آن دو در اصولی که پذیرفته است شُسته رُفته تر ظاهر شده است.

طراحی و توسعه توسط رضوان