برچسب گذاشته شده با : "كنفرانس بين المللي توسعه روستايي"

مقاله «مسعود شجاعي» در يك كنفرانس بين المللي ارائه شد+ چكيده مقاله

مقاله «مسعود شجاعي» در يك كنفرانس بين المللي ارائه شد+ چكيده مقاله مقاله مسعود شجاعي دانش آموخته لاري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي در دومين كنفرانس بين المللي «توسعه روستايي» در مشهد ارائه شفاهي شد. اين مقاله كه كار مشترك شجاعي و دكتر اسماعيل فلاحي استاديار دانشگاه شيراز است «تحليل اقتصادي…

طراحی و توسعه توسط رضوان