برچسب گذاشته شده با : "كودكان غزه"

غم دوباره به هوش مي آيد/ شعري از «خليل روئينا» براي كودكان غزه

غم دوباره به هوش مي آيد/ شعري از «خليل روئينا» براي كودكان غزه گرگها گله گله می آیند خون بیشه به جوش می آید از دوباره گلوی شب زخمی است غم دوباره به هوش می آید سال و ماهی گذشته و از نو گرگهای گرسنه ی آهو قصدشان آهوان کوچک…

طراحی و توسعه توسط رضوان