برچسب گذاشته شده با : "لارستان، خنج و گراش"

حق لارستان، خنج و گراش داشتن دو نماینده است/ حیله گری ها را با شجاعت در اقدام پاسخ می دهیم

در روزهای اخیر مردم لارستان بزرگ با اطلاع پیدا کردن از این تحرکات بدخواهان سنتی لارستان که این بار خود را در پشت عبا و قبای اهل تدبیر پنهان کرده اند در صدد اعلام مواضع محکم خود هستند تا در صورت بروز بی تدبیری از سوی بدخواهان شناخته شده لارستان بزرگ شجاعت در اقدام را که بنا بر فرموده مقام معظم رهبری از مشخصات مردم لارستان بزرگ است به منصه ظهور برسانند.

طراحی و توسعه توسط رضوان