برچسب گذاشته شده با : "لارستان و اراذل اوباشش"

من دلواپسم!

لارستان و حکایت اراذل اوباشش من دلواپسم! محمد امين گرامي: گزاره یک/ گوناگونی اراذل اوباش: اراذل اوباش چاله میدونی؛ مانند جیب برها و قمه کش ها که اتفاقا بی خطرترینند. اراذل اوباش اقتصادی؛ شامل رانت خواران و فاسدان اقتصادی و… . اراذل اوباش سیاسی؛ شامل کسانی که برای رسیدن به قدرت به…

طراحی و توسعه توسط رضوان