برچسب گذاشته شده با : "لارستان و مهاجرت بين الملل"

مشارکت گسترده مهاجران در توسعه اماکن آموزشی منطقه جنوب

لارستان و مهاجرت بین الملل(۷)  مشارکت گسترده مهاجران در توسعه اماکن آموزشی منطقه ی جنوب مجيد حجتي: در بخش ششم به بررسی وضعیت درآمد خانواده های مهاجرین پرداختیم. اشاره شد که کاهش ۴۷۱ برابری ارزش ریال طی سه دهه گذشته موجب افزایش چشمگیر درآمد مهاجران گشته است. لذا حداقل پولی…

مقایسه درآمد خانواده های مهاجرین جنوب ایران با دیگر خانواده های ایرانی

لارستان و مهاجرت بین الملل(۶) مقایسه درآمد خانواده های مهاجرین جنوب ایران با دیگر خانواده های ایرانی  مجيد حجتي: در بخش پنجم به سه عامل که موجب کاهش روند مهاجرت ها به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شده است پرداختیم. امیلی ولز از جمله دلایل اجتماعی این کاهش را بالارفتن…

دهه ی ۱۳۵۰، نقطه ی عطفی در اقتصاد لارستانی های مهاجر

لارستان و مهاجرت بین الملل(۴): دهه ی ۱۳۵۰، نقطه ی عطفی در اقتصاد لارستانی های مهاجر مجيد حجتي: در بخش سوم از آقای دکتر محمّدباقر وثوقی و خانم دکتر امیلی ولز(خانم مک) به عنوان دو شخصیت علمی یاد کردیم که در زمینه مهاجرت لارستانی­ها تحقیقات و پژوهش های مبسوط و…

كار و تجارت مهاجران لارستاني تا پیش از دهه ۵۰

لارستان و مهاجرت بین الملل(۳) كار و تجارت مهاجران تا پیش از دهه ۵۰ مجيد حجتي: در بخش دوم مرور مختصری داشتیم بر مهاجرت لارستانی ها به هند و سپس به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ملاحظه شد که مهمترین عامل در تغییر مقصد مهاجران بین الملل، ناامنی است.…

طراحی و توسعه توسط رضوان