برچسب گذاشته شده با : "لارستان و مهاجرت"

نقش پراهمیت مهاجران در تأسیس مؤسسات خیریه و کمک های مستمر به آنها

لارستان و مهاجرت بین الملل(۱۰) نقش پراهمیت مهاجران در تأسیس مؤسسات خیریه و کمک های مستمر به آنها مجيد حجتي: با تأخیر چند ماهه، بررسی نقش مهاجران منطقه جنوب در توسعه زادگاهشان را ادامه می دهیم. اگر خاطر دوستان عزیز باشد در بخش قبل، نقش کمرنگ خلیج روها در حوزه…

تلاش گسترده مهاجران در توسعه فضاها و تجهیزات پزشکی

لارستان و مهاجرت بین الملل(۸): تلاش گسترده مهاجران در توسعه فضاها و تجهیزات پزشکی مجيد حجتي: در بخش هفتم، شاهکار مهاجرین و خانواده هایشان در حوزه ی آموزش منطقه جنوب را بررسی نمودیم. بنا بر گزارش سال ۱۳۷۸ آموزش و پرورش لارستان، این شهرستان رتبه ی ممتاز را در میان…

طراحی و توسعه توسط رضوان