برچسب گذاشته شده با : "لنج سازي"

سفرنامه تصويري آفتاب(۲)/ «بندر كنگ» بندر لنج‏ سازي ايران

«حسين بامداد»، عكاس آفتاب دومين گزارش تصويري از سفر دور ايران خود را به يك كارگاه لنج سازي در بندر كنگ اختصاص داده است. لنج سازي اصلي ترين صنعت بومي و كار مردم اين بندر در استان هرمزگان است.

گزارش تصويري/ کارگاه لنج سازی در بندر کنگ

در ادامه تعدادي از عكس هاي «راحله رهسپاري» كه در يكي از كارگاه هاي لنج سازي در بندر كنگ ثبت كرده است را ببينيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان