برچسب گذاشته شده با : "ماركز"

در ستایش اورسولا ایگواران

ماکندو (macondo) تعبیر استعاری مارکز کلمبیایی از رشد امپریالیسم قرن نوزدهم است درآمریکای لاتین؛ آن مکان گرمسیری با رشد روزافزون جمعیتی و اقتصادی! قربانی طوفان تغییر و تحمیل!

طراحی و توسعه توسط رضوان