برچسب گذاشته شده با : "مانويان"

«مانی» پیامبر ایرانی را بشناسيم

۲۷ اسفند روز شهادت «ماني» پيامبر ايراني است «مانی» پیامبر ایرانی را بشناسيم اسد زهره وند: رسلا قد قصصنا علیک من قبل و رسلالم نقصصهم علیک…(ای پیامبر) پیش از این داستان زندگی برخی از پیامبران را برایت بازگو کردیم و زندگی برخی دیگر را برایت نگفتیم]سوره ی نسا،آیه ی۱۶۴[ فرمانروایی…

طراحی و توسعه توسط رضوان