برچسب گذاشته شده با : "ماه شب دوم رمضان"

عكس/ «ماه» شب دوم رمضان

عكس/ «ماه» شب دوم ماه رمضان در ماه مبارك رمضان مردم به ماه بيشتر از ماه هاي ديگر نگاه مي كنند. عكاسان نيز از اين قاعده مستثني نيستند. عكس ماه شب دوم اين ماه مبارك را از دريچه دوربين حبيب آسوده ببينيد:  

طراحی و توسعه توسط رضوان