برچسب گذاشته شده با : "مبارزه با مواد مخدر در لارستان"

جلسه اي در فرمانداري ويژه لارستان براي مبارزه بيشتر با مواد مخدر

جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان لارستان با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس برگزار شد.

طراحی و توسعه توسط رضوان